Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celý hlavný príbeh tvorí v podstate len pár úloh, hoci veľmi podstatných pre dianie pre orkov a ľudí. Tieto úlohy však budete plniť pomaly a postupne pri postupe jednotlivými krajinami. Úlohy spisujem tak, ako spolu súvisia, no niektoré môžete splniť aj skôr, než sú na rade v návode a bez ohľadu na voľbu vášho smerovania (napríklad oslobodiť Myrtanu od orkskej nadvlády), alebo ich splníte v rámci iných úloh. 1. Find Xardas Na začiatku hry ste sa dostali do malej dedinky Ardea na pobreží ľudského kráľovstva Myrtany. Zisťujete, že zatiaľ, čo vy ste bojovali na ostrove Khorinis so Spáčom a Drakmi, tu došlo k razantným zmenám. Orkovia zaútočili na Myrtanu. Objavil sa váš priateľ Xardas a zrušil kúzlom runovú mágiu, čím zostali ohniví mágovia oslabení a paladini úplne bez mágie. Orkovia dobyli celé kráľovstvo a teraz mu vládnu. Uzavreli spojenectvo s púštnymi ľuďmi, ktorí si vravia hashishini a tí zotročujú obyvateľstvo. Slobodní sú jedine žoldnieri, ktorí pracujú pre orkov. Aby ste zistili podstatu týchto udalostí, rozhodnete sa nájsť Xardasa, aby vám to vysvetlil. Postupne, ako budete navštevovať jednotlivé mesta, budete zisťovať stále viac a viac. V Montere sa dozviete, že o Xardasovi by mohli vedieť orkskí šamani, tí sú v mestách Silden a Geldern. Šamani vás navedú na Nordmar. V severskej oblasti Nordmar sa spojte s členmi klanu Vlka a ich lovec Hanson vám môže ukázať Xardasovo sídlo. Xardas má novú vežu, ktorá je v horách, vo východnej časti Nordmaru. Vo veži nájdete Xardasa a môžete si s ním pohovoriť. Povie vám, že chce, aby ste našli päť Adanosových artefaktov. 2. Find the Five Artifact of Adanos! Máte nájsť päť artefaktov Adanosa. To od vás chce Xardas a ak ste povedali Rhobarovi a Zubenovi, čo Xardas hľadá, tak tie artefakty budú chcieť aj oni. Keď nájdete všetkých päť artefaktov, čaká vás Rozhodnutie. 2.1. Find the Divine Ring of Life Adanosov prsteň Života nájdete v pevnosti Gotha. Tento artefakt našli v púšti pri osade Ben Sala, ukradol ho však Basir a ušiel s ním do Myrtany. Tam zas Basira okradli rebeli Ak ste sa zhovárali s Gornom o jeho neúspešnom prieniku do pevnosti, povedal vám, že mu dali rebeli posvätný artefakt, prsteň, ktorý by ho mal chrániť. No vraj nefungoval a stratil ho pri démonovi v pevnosti. Keď démona zabijete v rámci questu "Free Gotha from the Curse", tak ho prehľadajte a mimo démonieho rohu nájdete aj prsteň Adanosa. 2.2. The Divine Artifact of Trelis Adanosov amulet nájdete v meste Trelis. Amulet má orkský vodca mesta Vak. Môžete ho zbiť a amulet mu vziať, môžete ho zabiť pri dobýjaní mesta, alebo pre neho splňte quest "Vak Needs Fifty Thousand Gold Coins for the Hashishin", zaplaťte 50 000 zlatých a Vak vám za to tento amulet dá. 2.3. Find the Divine Ring of Magic! Adanosov prsteň mágie má pri sebe obživlá mŕtvola nordmarského bojovníka Akaschu. Do jeho hrobky sa dostanete, keď pôjdete po ceste popod horu, na ktorej je Xardasova veža, smerom na západ. Pôjdete tam v rámci questu "Akascha´s Ancestor Stone" pre nordmarský klan Ohňa. 2.4. Find the Robe Adanosova róba sa nachádza v chráme Al Shedim. Do chrámu sa dostanete v rámci questu "Open the Temple of Al Shedim", keď nájdete päť kľúčov od chrámu. V chráme nájdete róbu v koši na najspodnejšom podlaží. 2.5. Find the Crown Adanosovu korunu nájdete v chráme Mora Sul, ktorý otvoríte v rámci questu "Open the Temple of Mora Sul", keď nájdete všetkých päť kľúčov od chrámu. V chráme nájdete korunu v koši na najspodnejšom podlaží. 3. Rozhodnutie Xardas, ale aj pár ďalších postáv (hashishinský veštec, orkský šaman, vodný mág, druid, ohnivý mág), vám oznámia útržky z vášho osud, z čoho vyplýva, že vašou úlohou je rozhodnúť sa, na koho stranu sa pridáte vo vojne medzi bohmi. Beliara symbolizujúceho silu a zlo nasledujú orkovia a hashishini. Innosa, symbolizujúceho silu a dobro nasledujú ľudia Myrtany, paladini, ohniví mágovia a nordmarskí bojovníci. Adanosa, pôsobiaceho ako neutrálneho boha, nasledujú vodní mágovia, druidi a nomádi. Beliar a Innos vedú neustály spor, ktorý sa prenáša aj na ich nasledovníkov. Vy počas hrania budete spoznávať jednotlivé skupiny nasledovníkov konkrétnych bohov a zistíte, ako sa chovajú, čo preferujú a či je to to pravé pre vás. Xardas vám povie, že stojí niekde uprostred. Býval ohnivým mágom slúžiacim Innosovi, obrátil sa proti nemu ako temný čarodej, čerpajúc silu Beliara, no aj toho len využil, aby pripravil cestu pre vás. Navrhuje, aby ste sa nepridali ani k Beliarovi, ani k Innosovi a artefakty zničili. To je podľa neho jediné riešenie, ako natrvalo ukončiť večnú vojnu bohov a ich nasledovníkov. Rozhodnite sa. A. INNOS 1. Find the Teleporter Rune that Takes You to the King Keď sa dostanete do tábora rebelov zvaného Okara, tak vám vodca tábora, paladin Roland povie, aby ste našli runu, ktorá by vás teleportovala do hlavného mesta Vengard, pretože sa ku kráľovi inak nedostanete. Runu nájdete v pevnosti Gotha. Keď oslobodíte pevnosť Gotha v rámci questu "Free Gotha from the Curse", tak choďte v dedinke pod pevnosťou ku kováčskej dielni. Za ňou je v skale pod pevnosťou jaskyňa, ktorá je vlastne cintorínom. Mohli v nej prežiť nejakí nemŕtvi, tak pozor na nich. Na konci jaskyne je na krabici položený teleportačný kameň. Vezmite si ho a oznámte to potom Rolandovi. Odmena: 2500 xp 2. Find Out For Rohobar What Xardas Is Planning Keď sa dostanete do hlavného mesta Myrtany, mesta Vengard, tak zájdite do hradu, kde sídli kráľ Rhobar. Pohovorte si s ním a dá vám úlohu zistiť, čo má v pláne čarodej Xardas. Ten je totiž zodpovedný za množstvo z udalostí posledného obdobia a Rhobara znepokojuje pátranie orkov po starých artefaktoch. Preto chce vedieť, o čo Xardasovi ide. Stačí, keď sa dostanete do Xardasovej veže a pohovoríte si s ním, (čím získate úlohu nájsť päť Adanosových artefaktov). Vráťte sa za Rhobarom a oznámte mu to. Odmena: 2500 xp 3. The Scepter of Varant! Rhobar vám povie o sile artefaktov a chce, aby ste ich priniesli jemu. Keď mu ich prinesiete, tak vám za ne daruje Žezlo Varantu, ktoré vám umožní komunikáciu so samotným Innosom. Odmena: 2500 4. For Innos! So žezlom od Rhobara zájdite do kláštora ohnivých mágov v Nordmare a tam choďte do svätyne, v ktorej študuje Milten. Pokľaknite pri Innosovej soche a aktivujte ju. Ozve sa vám samotný Innos a zadá vám svoje úlohy, ktoré máte splniť, aby sa naplnila jeho vôľa. Po zadaní svojich požiadaviek si môžete zvoliť, v ktorej oblasti chcete dostať požehnanie. Na výber máte Silu (+25 Sila a Kováčstvo, +50 Život), Mágiu (+25 Prastaré Vedenie a Alchýmia, +50 Mana) a Obratnosť (+25 Lov a Zlodejstvo, +50 Výdrž). Odmena: 5000 xp 4.1. Liberate Myrtana! Máte oslobodiť celú Myrtanu od nadvlády orkov. Už ste mohli predtým oslobodzovať niektoré mestá, ale lepšie je nechať si to na koniec. Takže navštívte postupne mestá Cape Dun, Montera, Trelis, Geldern, Silden a Faring a pozabíjajte toľko orkov a orkských žoldnierov, koľko bude treba a oslobodzujte mestá. Keď oslobodíte všetky, quest je splnený. Odmena: 10000 xp Reputácia: +3 u Rebelov 4.2. Kill Zuben! Máte tiež zabiť vládcu hashishinov. Ak ste sa pridali k Innosovi, zrejme ste dobrák a nevstupovali ste ešte do mesta Ishtar. Takže ho proste napadnite, prebojujte sa do paláca k Zubenovi a zabite ho. Odmena: 5000 xp Reputácia: +2 u Rebelov 5. Innos Keď splníte všetky úlohy pre Innosa, tak sa vráťte do kláštora ohnivých mágov v Nordmare, k jeho svätyni, oznámte mu splnenie jeho požiadaviek a ukončíte tým hru. B. BELIAR 1. Find Out for Zuben What Xardas Is Planning Aby ste sa dostali do mesta Ishtar, hlavného mesta púšte Varant, potrebujete mať reputáciu u hashishinov aspoň 75. Potom vás do mesta vpustia. V meste zájdite za vládcom Zubenom a splňte pre neho quest "The Test of the Hashishin". Po splnení testu sa preukážete ako bojovník hodný prijať jeho misiu. Zuben vie, že orkovia pátrajú po artefaktoch pre Xardasa a chce vedieť, čo má Xardas za lubom. Stačí, keď sa dostanete do Xardasovej veže a pohovoríte si s ním, (čím získate úlohu nájsť päť Adanosových artefaktov). Vráťte sa za Zubenom a oznámte mu to. Odmena: 1000 xp 2. The Staff of Eternal Wanderer Keď Zubenovi oznámite, že Xardas hľadá Adanosove artefakty, navrhne vám, aby ste tie artefakty našli a priniesli jemu. Dá vám za ne Palicu Večného Pútnika, ktorá vám umožní komunikáciu priamo so samotným Beliarom. Keď zozbierate všetky artefakty, tak ich vymeňte so Zubenom za túto palicu. Odmena: 2500 xp 3. For Beliar! S palicou od Zubena zájdite do Beliarovho chrámu v meste Bakaresh. Pokľaknite pri jeho svätyni v chráme a aktivujte ju. Ozve sa vám samotný Beliar a zadá vám svoje úlohy, ktoré máte splniť, aby sa naplnila jeho vôľa. Po zadaní svojich požiadaviek si môžete zvoliť, v ktorej oblasti chcete dostať požehnanie. Na výber máte Silu (+25 Sila a Kováčstvo, +50 Život), Mágiu (+25 Prastaré Vedenie a Alchýmia, +50 Mana) a Obratnosť (+25 Lov a Zlodejstvo, +50 Výdrž). Odmena: 5000 xp 3.1. Kill the Orc Chieftans! Máte pre Beliara zabiť všetkých vodcov orkov. Sú to Kan v meste Faring, Umbrak v meste Silden, šaman Grok v meste Geldern, Vak v meste Trelis, Varek v meste Montera a Uruk v dedine Cape Dun. Ak ste dosiahli dostatočnú reputáciu v mestách (len vo Faringu potrebujete reputáciu u orkov), tak vás pustia priamo za orkskými vládcami. Stačí ich napadnúť, odlákať mimo dohľadu ostatných a zabiť (ak teda nechcete bojovať so všetkými a oslobodzovať mestá). Odmena: 10000 xp 3.2. Kill King Rhobar! Máte zabiť reprezentanta Innosa, ktorým je samozrejme kráľ Rhobar. Zájdite do mesta Vengard a keď oslovíte Rhobara, ten už vie, čo sa deje a sám vás napadne. Zabite ho. Odmena: 5000 xp Reputácia: +5 u Hashishinov 3.3. Kill Zuben! Keď už čistíte svet od mocných vodcov pre nástup svojej moci, máte zabiť aj Zubena. Ako povie Beliar, slúžil mu za živa, bude aj po smrti. Zájdite do Ishtaru a oslovte Zubena. Poviete mu, že Beliar chce jeho smrť a sám vás napadne. Zabite ho. Odmena: 5000 xp Reputácia: +2 u Rebelov 3.4. Kill Xardas! Zájdite za Xardasom do jeho veže. Aj ten už vie, že ste si zvolili Beliara, hoci je prekvapený, že ste sa nechali zlákať mocou a bohatstvom a rozhodne sa vám sťažiť naplnenie vášho cieľa. Bojujte s ním a zabite ho. Odmena: 5000 xp 4. Beliar Keď splníte všetky úlohy pre Beliara, tak sa vráťte do Bakaresha k jeho svätyni, oznámte mu splnenie jeho požiadaviek a ukončíte tým hru. C. XARDAS (Adanos) 1. Destroy the Five Artifacts of Adanos! Aby ste zbavili zem vplyvu bohov, povie vám Xardas potom, čo získate všetkých päť artefaktov Adanosa, aby ste ich zničili. Aby viac nemohli slúžiť ani dobru, ani zlu. Dá vám zdrojový kameň, ktorý by vám mal pomôcť pri ich zničení. Zájdite v Nordmare do dediny klanu Kladiva a tam vstúpte do ich bane, uprostred ktorej je veľká pec. Postavte sa pred ňu a použite ju. Máte možnosť aktivovať kameň a zničiť artefakty, tak to spravte. Oznámte to Xardasovi. Odmena: 5000 xp 2. The Staff of Eternal Wanderer! 2.1. Kill Zuben! 3. The Scepter of Varant! 3.1. Kill Rhobar! Ešte musíte zničiť ďalšie dve božské artefakty. Rhobar je vyvoleným Innosa a má Žezlo Varantu a Zuben je vyvoleným Beliara a vlastní Palicu Večného Pútnika. Máte tie predmety získať a zároveň oboch bohmi vyvolených zabiť. Navštívte teda mestá Vengard a Ishtar, zabite vládcov Zubena a Rhobara a vezmite im ich predmety. Vráťte sa s nimi za Xardasom a oznámte mu splnenie úlohy. 4. Go to the Portal with Xardas Keď ste zbavili svet všetkých prejavov moci bohov, treba odísť. Vy a Xardas ste poslední, ktorých sa bohovia dotkli a musíte tento svet opustiť. Samozrejme ani vy, ani Xardas zomrieť nechcete, preto je tu jediná možnosť a to odísť do neznámych krajov. Nasledujte Xardasa. Vydá sa cez celý Nordmar a časť Myrtany do hôr medzi mestami Silden a Geldern. Cestou vás budú obťažovať samozrejme dravce, ktoré ste pri svojich potulkách nezabili, no čakať na vás bude aj pár hashishinských zabijakov, komando orkov a pár paladinov. Prebojujte sa cez nich až na koniec cesty. Tam sa Xardas zastaví pred skalou označenou ako skalný portál (Rock Portal). 5. Open the Gate to the Unknown Land! Už vám zostáva len otvoriť portál. Keďže máte palicu aj žezlo od Zubena a Rhobara, stačí ich použiť na portál. Ten sa otvorí a vy ním prejdite, aby ste opustili známy svet a vydali sa v ústrety neznámemu.